miércoles, 16 de septiembre de 2020

Physical empty maps and landforms

 In order to work with empty maps you must follow the instructions below:

***NOTA IMPORTANTE***
Descarga los mapas y situa los nombres de los accidentes geográficos usando BOLÍGRAFOS DE TRES COLORES DIFERENTES:

 • NEGRO para el RELIEVE (cordilleras, mesetas, depresiones, etc.)
 • AZUL para la HIDROGRAFÍA (océanos, mares, lagos, ríos,...)
 • VERDE para el RELIEVE COSTERO (islas, penínsulas, cabos, golfos,..)
Ací teniu la LLISTA DE DADES FÍSIQUES PER CONTINENTS i, a continuació, els MAPES MUTS per a descarregar i emplenar:

 1. Escriu els noms dels continents i oceans.
 2. Situa al mapa els accidents geogràfics de l'exercici 2 de la pàgina 148, indicant en el teu quadern el tipus d'accident de què es tracta.
 3. Localitza els accidents geogràfics de l'exercici 1 de la pàgina 161 del llibre.
 4. Anomena els quatre accidents geogràfics assenyalats en l'exercici 3 de la pàgina 161.

***RECORDA***
En tots els mapes has d'escriure els noms dels accidents geogràfics amb BOLÍGRAFS DE TRES COLORS DISTINTS:
NEGRE per al RELLEU (serralades, planes, etc.)
BLAU per a la HIDROGRAFIA (oceans, mars, llacs, rius,...)
VERD per al RELLEU COSTANER (illes, penínsules, caps, golfs,..)

lunes, 30 de marzo de 2020

3rd ESO D: Tasks (Week 30 March to 3 April)

Ací teniu la taula de països de l'informe sobre desenvolupament humà corresponent a 2019 que anualment elabora el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. En esta taula els països es troben ordenats segons els 4 nivells d'IDH que ja coneixes:
 • Molt alt: entre 0,800 i 1
 • Alt: entre 0,700 i 0,799
 • Mtjà: entre 0,550 i 0,699
 • Baix: menor que 0,550
EXERCICI. En este enllaç a la pàgina del PNUD (en anglés) teniu una taula dinàmica titulada Latest HDI Ranking, amb els principals indicadors. Punxant en el títol de qualsevol columna es poden ordenar els països de major a menor (o viceversa). Contesta a les preguntes següents:
 1. ¿Qué indicadores se recogen en la tabla? Defínelos brevemente (ayúdate consultando la página 140).
 2. ¿Qué país ocupa el primer lugar de desarrollo humano a nivel mundial en 2019? ¿En qué zona geográfica y continente se encuentra? Justifica su grado de desarrollo usando la información de la página 130 del libro. 
 3. ¿Qué país fue el menos desarrollado en 2019? Indica su valor de IDH y lugar que ocupa en la tabla. ¿En qué zona geográfica y continente se encuentra? Copia sus datos de desarrollo y justifícalos usando la información de la página 132 del libro.
 4. Confecciona una tabla de los 5 países BRICS a partir de los datos obtenidos de la tabla de 2019. Compara estos datos entre sí. ¿Son homogéneos? Razona la respuesta.
 5. Amplia la tabla de la página 145 aportando los valores de IDH y renta per capita correspondientes a 2019. Clasifica estos países según su grado de desarrollo y sitúalos en un mapa.
 6. ¿Qué país tuvo mayor renta per capita a nivel mundial en 2019? ¿A qué crees que es debido? Localízalo en un mapa. ¿Por qué no ocupa el primer lugar de desarrollo humano?

VIDEO.  What is Human Development? Watch this video and answer these questions:
 1. What does human development mean?
 2. What does NOT human development concentrate in?
 3. Give some GOOD and BAD examples of how money can be used.
 4. What does human development fight? 
 5. What does Sustainable Human Development mean? Explain the relationship between population and consumption, and the consequences for our planet.

miércoles, 4 de marzo de 2020

domingo, 2 de febrero de 2020

World's busiest station: Shinjuku

Here you have an insteresting documentary in which you can learn about transport systems in the big cities today: Shinjuku, in Tokyo (Japan), the world's busiest station.


About planes and flights


 • Test: Which are the longest flights?
https://verne.elpais.com/verne/2018/07/21/articulo/1532189147_167362.html

 •  Do you know what's the biggest aircraft in the world? Watch this video and you will discover:
 

domingo, 26 de enero de 2020

English | Unit 4: Tertiary sector

Here you have the English materials related to Unit 4 "Tertiary activities and their transformation". You can download them here.

domingo, 8 de diciembre de 2019